مشخصات

موارد دیگر
نفس
46 پست

دنبال‌کنندگان

نفس
نفس
“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.” Ralph Waldo Emerson به یاد داشته باشید : برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید … – امرسون
نفس
نفس
You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی
نفس
نفس
You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها
نفس
نفس
You miss 100% of the shots you don’t take. شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.
نفس
نفس
First say to yourself what you would be; and then do what you have to do. Epictetus نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ، برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .
نفس
نفس
You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordan تو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن
نفس
نفس
If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohn اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران
نفس
نفس
حروف تعریف معرفه و نکره در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی برای نشان دادن حالت معرفه از حرف تعریف the و برای نشان دادن حالت نکره از حرف تعریف a استفاده می شود. به دو جمله پایین دقت کنید: the man (مرد/ آن مرد) a man (یک مرد) در مورد اول یعنی the man مخاطب می داند در مورد کدام مرد صحبت می کنیم. در مورد دوم یعنی a man مخاطب از هویت مرد باخبر نیست یا هویت مرد اهمیتی ندارد. در بخش های بعدی بیشتر با این ساختار آشنا خواهید شد.
نفس
نفس
مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ، زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من … ******
دیدگاه · 1397/11/11 - 18:20 ·
نفس
نفس
سرم را نه ظلم خم میکند و نه ترس! سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادر ******
دیدگاه · 1397/11/11 - 18:19 ·
نفس
نفس
من به عشق در یک نگاه اعتقاد دارم چون در اولین نگاه زندگیم مادرم رو دیدم ! ******
دیدگاه · 1397/11/11 - 18:19 ·
نفس
نفس
سرم را نه ظلم می تواند خم کند ، نه مرگ ، نه ترس ،
دیدگاه · 1397/11/11 - 18:17 ·
نفس
نفس
“مادرم” پاییز شد تا مرا بهاری کند، خدایا، حال و هوای هیچ خانه ای را زمستانی نکن
نفس
نفس
مادر قسم به تو که تویی نور کردگار یزدان تو را ز نور وفا آفریده است نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است
نفس
نفس
پیشانیش را ببوسید قربان صدقه اش بروید مادر را میگویم! گاهى هم براى مادر ﻣـــــــــــــﺎدرى کنید …!
صفحات: 1 2 3 4

جامعه مجازی · طراحی وپشتیبانی توسط انصاری نیا آی ام ای آذری ها imiazariha

تصویر ثابت