درون گرا

مشخصات

موارد دیگر
رزیتا
28 پست
رزیتا
رزیتا
اگر هنوز هم تو را آرزو می کنم؛ برای بی آرزو بودنِ من نیست؛ شاید آرزویی زیباتر از تو، سراغ ندارم
رزیتا
رزیتا
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند حتی این روزها گاهی پرواز می کنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …
رزیتا
رزیتا
خدا " تو " را که می آفرید حواسش پرت آرزو های من بود ! شدی همان آرزوی من ...!
رزیتا
رزیتا
آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ... که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم حالا حق می دهی در شعرهایم به همین سادگی بگویم " دوستت دارم " ؟
رزیتا
رزیتا
زندگی یعنی همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !
رزیتا
رزیتا
آنقدر دوستت دارم که پروانه ها گیج می شوند گل ها تعجب می کنند و باران دلش آب می افتد !
رزیتا
رزیتا
در باران ... همه تندتر راه می روند ! تنها منم که ایستاده ام و با چشمانم به تو فکر می کنم !
رزیتا
رزیتا
در میان گلها عطر یادت را می بویم … آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی !
رزیتا
رزیتا
تمام ترانه هایم ترنم یاد توست وتمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست ای زلال تر از باران….. وپاکتر از آیینه ؛به وجود پر مهر تو می بالم…… وتو را آن گونه که میخواهی دوست دارم.. ای مهربان پرنده خیالم با یاد تو؛به اوج آسمانها پر خواهد گشود… وزیباییت را به رخ فرشتگان خواهد گشود تبسمی از تو کافیست که از هیچ به همه چیز برسم…
رزیتا
رزیتا
ثروتمـندترین انساـم .. مرخصی ندارد حتی وقت استراحت ندارد حقوق و مزایا ندارد بیمه ندارد ترفیع و پست و مقام ندارد استعفا یا اخراج شدن ندارد بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست، عاشق تو بودن !
رزیتا
رزیتا
لحظه هایم مـــال تــو .. بـه قیمت صـفر " تومن" همین که "تـــو" کنـــار "مـن" باشی
رزیتا
رزیتا
گاه می توان تمام زندگی رادرآغوش گرفت... فقط کافیست... تمام زندگیت.. یک نفر باشد!
رزیتا
رزیتا
"ع ش ق" واژه ی غریبیست عشق... لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران! لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی تضاد و تفاهم، شک و یقین... عجیب قدرتمند است و جادو می کند! خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم برقرار باشی در دلم تا همیشه ای فاتح شبهای با تو بودنم ... ای عشق...
رزیتا
رزیتا
هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ … من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
رزیتا
رزیتا
کجای چهار فصل نام تو می گنجد . . .؟ رویش از توست بهار، بهانه، باران هم ! تو ... فصل پنجم شاعرانه های منی ...!
صفحات: 1 2

جامعه مجازی · طراحی وپشتیبانی توسط انصاری نیا آی ام ای آذری ها imiazariha

تصویر ثابت